top of page

#มีบ้านไหนบ้างที่เด็กๆไม่รู้จักปู่ย่าตายาย
น่าจะมีน้อย ถ้าเทียบกับสมัยก่อน
ที่การแพทย์ยังไม่เจริญ ทำให้ปู่ย่าตายายส่วนใหญ่จากไปก่อนที่จะทันได้เห็นหลานๆ
พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาในยุคที่ไม่มีสงคราม
หยูกยามีครบ พวกเราจึงได้สนิทสนมคุ้นเคยกับปู่ย่าตายายของเรา
เพราะท่านมีอายุขัยยืนยาวขึ้น
และท่านช่วยพ่อแม่ของเราเลี้ยงลูก

ยิ่งเราอยู่ในสังคมไทยที่มีความใกล้ชิดกันและเป็นครอบครัวขยาย
ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ของหลานกับปู่ย่าตายายยิ่งชัดเจนขึ้น
เหนียวแน่นมากกว่าสังคมในหลายๆประเทศ
มีผลวิจัยมารองรับให้เห็นชัดว่า
การที่เด็กๆคุ้นเคยสนิทสนมกับปู่ย่าตายายนั้น
สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย

ผลการวิจัยจากบอสตันคอลเลจที่ได้ทำการทดลองกับ
ปู่ย่าตายายจำนวน 374 คน กับหลานๆวัยเป็นผู้ใหญ่แล้ว 356 คน
การวิจัยนี้ทำการติดตามผลเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี
ได้ข้อสรุปที่ชี้ชัดว่า
ความคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างปู่ย่าตายายและหลานๆ
ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
ประโยชน์แรกที่มีผลต่อทุกคนคือ
ทำให้ทุกฝ่ายมีภาวะซึมเศร้าน้อยลง
จากคนที่จิตตกง่ายก็จะมีความสดใสมากขึ้น

#สำหรับปู่ย่าตายายนั้น
การใกล้ชิดกับลูกหลานจะทำให้ท่านเป็นคนเปิดกว้างมากขึ้น
ทันสมัยมากขึ้น
ยอมรับไอเดียใหม่ๆมากขึ้น
มีสมองเฉียบไวมากขึ้น
มีผลการทดลองจากออสเตรเลีย สรุปว่า
ย่ายายที่ใช้เวลากับหลานทำคะแนนทดสอบด้านเชาว์ปัญญา
ได้คะแนนสูงกว่าย่ายายที่ไม่ได้เลี้ยงหลาน
แต่มีข้อน่าสนใจในการวิจัยนี้อันหนึ่งบ่งชี้ว่า
การได้ช่วยเลี้ยงหลานอาทิตย์ละครั้ง
ดีกว่าการที่พ่อแม่ทิ้งลูกไว้ให้อยู่กับปู่ย่าตายายเป็นระยะเวลานาน
ทิ้งไว้กับท่านนานๆ ท่านอาจจะเครียดและเหนื่อยก็เป็นได้

#สำหรับลูกหลาน
พวกเขาจะได้รับคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิต
จากปู่ย่าตายายผ่านการพูดคุย สอนสั่ง และพฤติกรรม
เพราะปู่ย่าตายายมีประสบการณ์ชีวิตมากมาย
อาบน้ำร้อนมาก่อน
สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมที่จะสะสมในใจเด็ก
ช่วยหล่อหลอมให้หลานๆเอาไปปรับใช้ได้เมื่อโตขึ้น
ความสัมพันธ์ที่ดียังทำให้หลานๆเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น
ปรับตัวง่าย เข้าหาคนสูงอายุด้วยความเข้าใจ

อีกฝั่งหนึ่งที่ประเทศอังกฤษได้มีการวิจัย
โดยนำเด็กวัยรุ่นที่อายุประมาณ 11-16 ปีที่มีความสนิทสนมกับปู่ย่าตายาย
มาวัดผลทางอารมณ์
พบว่าเด็กๆมีปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่า มีปัญหาทางพฤติกรรมน้อยกว่า
และยังทำให้เด็กๆมีความเข้มแข็งไม่ขาดที่พึ่งพิง
เมื่อเกิดเหตุเศร้าในชีวิต เช่นพ่อแม่จากไปก่อนวัยอันควร
พ่อแม่หย่าร้างกัน โดนแกล้งที่โรงเรียน
เด็กๆก็จะมีที่พึ่ง มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง

สำหรับครูเองแทบจำความไม่ได้แล้ว
แต่เมื่อมองหลานๆ เห็นเขามีความรักและผูกพันกับปู่ย่าตายายแล้วชื่นใจ
และหลายๆครั้ง หลานๆเลือกที่จะวิ่งไปบอกไปคุยกับย่ายาย
มากกว่าที่จะบอกพ่อแม่
อย่างน้อยถ้ามีบางเรื่องที่เขาอึดอัดใจที่จะบอกพ่อแม่
ปู่ย่าตายายก็คือร่มไม้ใหญ่ที่เขาวิ่งไปหลบฝนได้
รักปู่ย่าตายายให้มากๆนะคะ
ครูเองก็รัก แต่วันนี้ไม่มีพวกท่านให้กอดให้คุยด้วยแล้ว

ขอบคุณเนื้อหาจาก Study: Close grandparent-grandchild relationships have healthy benefits
www.bostonglobe.com
ขอบคุณภาพจาก www.pixabay.com

 

25.jpg
bottom of page