top of page

Bangkok Kids Facilities

สะอาด

ปลอดภัย

มาตรฐาน

ระดับโลก

         สิ่งที่เราภูมิใจเสมอมา คือ คุณภาพน้ำของเราที่สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐานเดียวกับสระโอลิมปิก น้ำผ่านการรับรองจาก NSF ซึ่งเป็นคุณภาพนะดับน้ำดื่ม ได้รับการตรวจสอบจาก CPO ซึ่งเป็นสถาบันดูแลน้ำและอากาศระดับโลก 

          
    เป็นระบบจัดการคลอรีนตัวร้ายทั้งในน้ำและอากาศ ซึ่งคลอรีนตัวร้ายนี้มีผลต่อสุขภาพของทารก 

Bad Chlorine                           Free System

BKKKidsRM2_020.JPG
bottom of page